សេវាប្រឹក្សាជំនាញរៀបចំឯកសារច្បាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រ​វាងពលរដ្ឋខ្មែរជាមួយនិងជនបរទេសដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​។ , សហរដ្ឋអាមេរិក អូស្រ្តាលី បារាំង កូរ៉េ ជប៉ុន កាណាដា ញ៉ូហ្សុីឡែន និងប្រទេសផ្សេងៗ​

សេវាប្រឹក្សានិងរៀបចំឯកសារច្បាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រ​វាងពលរដ្ឋខ្មែរជាមួយនិងជនបរទេស

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបញ្ហារឬមានសំនួរអំពីឯកសារច្បាប់រៀបអាពាហ៏ពិពាហ៏រវាងពលរដ្ឋខ្មែរជាមួយនិងជនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមស្វែងរកខ្ញុំចាត់ទុកខ្ញុំដូចជាជំនួយការអាចជួយប្រឹក្សានិងជួយរៀបចំឯកសារដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ Marriage Cambodia គឺមានជំនាញរៀបចំឯកសារអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងពលរដ្ឋខ្មែរជាមួយនិងជនបរទេសដែលមានបទពិសោធន៍ជាយូរឆ្នាំ។​

សេវាកម្មផ្តល់ទំនុកចិត្តភាពជឿជាក់ជាមួយនិងបទពិសោធន៏ជាយូរឆ្នាំមកហើយក្នុងការៀបចំឯកសារច្បាប់អាពាហ៏ពិពាហ៏រវាងពលរដ្ឋខ្មែរជាមួយនិងជនបរទេសដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

 

 

 

១ សេវារៀបចំឯកសារអាពាហ៏ពិពាហ៏ខ្មែរនិងបរទេស
២ សេវារៀបចំឯកសារភ្ជាប់ពាក្យខ្មែរនិងបរទេស
៣ សេវារៀបចំឯកសារស្នើរសុំទិដ្ឋាការពីស្ថានទូត
៤ បកប្រែឯកសារផ្សេងៗសម្រាប់ដាក់ស្ថានទូត
៥ ផ្តល់កាប្រឹក្សាលើច្បាប់រៀបការខ្មែរនិងបរទេស
៦ មេធាវីការពារក្តីសំណុំរឿងលែងលះខ្មែរនិងបរទេស

សេវាកម្មផ្តល់ទំនុកចិត្តភាពជឿជាក់ជាមួយនិងបទពិសោធន៏ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការៀបចំឯកសារច្បាប់អាពាហ៏ពិពាហ៏រវាងពលរដ្ឋខ្មែរជាមួយនិងជនបរទេសដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

សូមទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយះទូរស័ព្ទ:

Mobile: +855(0)93 766 678
Mobile: +855(0)77 866 944
Line, Viber, Telegram: 093 766 678

Email: info@marriagecambodia.com
Websitewww.marriagecambodia.com
Facebookhttps://www.facebook.com/marriageincambodia9/
Linked in https://www.linkedin.com/in/marriage-in-Cambodia-a8b335154/

 

 


សេវាកម្មយើងខ្ញុំ